Welkom

sterren-150x150“Hier stralen Uw sterren”

De Sterrenschool Ermelo is een uniek onderwijs en kinderopvang concept dat ouders en kinderen ruimte biedt. Ruimte om te ontwikkelen en ruimte om aan te sluiten bij het ritme van uw gezin.

Over de Sterrenschool Ermelo

Op de Sterrenschool Ermelo werken we vanuit de overtuiging dat elk kind uniek is en dus zijn of haar eigen ontwikkelingspad volgt. In zowel de kinderopvang als het onderwijs zijn we gericht op het bieden van een uitdagende omgeving en activiteiten die bij uw kind passen. Als team hebben we oog voor de specifieke talenten van elk kind en hier gaan we actief mee aan de slag. Een goede, open relatie met u als ouders is daarnaast onontbeerlijk. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind.

In het onderwijs heeft elk kind een eigen leerroute. Dit noemen we een leerreis. Om er voor te zorgen dat de leerreis te allen tijde blijft passen bij het kind wordt deze een aantal keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. Binnen de leerreis is er veel aandacht voor de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen, maar geven we ook ruimte voor de talentontwikkeling van elk kind. Maatwerk in een rijke leeromgeving. Leren met en door ICT wordt door ons daarbij als vanzelfsprekend gezien.

In de kinderopvang betekent dit dat we de kinderen allerlei activiteiten en spelletjes aanreiken. De buitenschoolse opvang heeft kleine groepen, waar veel aandacht is voor elk kind. In het kinderdagverblijf zijn een aantal activiteiten op een dag specifiek gericht op de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. De kinderen zijn goed in beeld bij het hele team. Dit is een groot voordeel als een kind van het kinderdagverblijf doorstroomt naar het onderwijs, of als een kind na een dag onderwijs behoefte heeft aan spel en beweging in de buitenschoolse opvang.

Lees hier meer over de activiteiten van de kinderopvang op de Sterrenschool Ermelo.

We bieden onderwijs en kinderopvang van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Kinderen van 0 tot 12 jaar leren, ontwikkelen en spelen binnen één veilig, christelijk en pedagogisch klimaat. Er is een doorgaande leerlijn van de kinderopvang naar de basisschool.

Daarnaast zien wij de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind als een gezamenlijke taak met u als ouder.  Samen met u bekijken we wat uw kind nodig heeft en welke talenten en aandachtspunten er zijn. Regelmatig evalueren we samen de voortgang van uw kind en passen we waar nodig de leerreis aan.

De Sterrenschool Ermelo wil tevens een ontmoetingsplek in de buurt zijn. Met de kinderen zullen we de omgeving van de school gaan verkennen; er is genoeg te zien en te ontdekken!  Wij kijken uit naar mogelijkheden om buurtbewoners aan elkaar en onszelf te verbinden. Onze deuren staan open!

Als u eens langs wilt komen, of in een gesprek wilt bekijken of de Sterrenschool Ermelo iets voor uw kind is, neem dan contact met ons op. Wij nodigen u van harte uit!